ราคาเช่าเวลาสถานี - ลงโฆษณา
ลงโฆษณากับวิทยุท่าจีน คุ้มค่า ราคาไม่แพง
โทร 0902824191 เบญจพล