ตารางเวลา-ออกกาศ
 
เวลาออกอากาศ นักจัดรายการ รายการ
ออกอากาศ


4.00-6.00 วิทย์ สวรรคโลก ข่าวมหาชน
6.00-7.00. บ่าวเซียงอ๋องรายการเกษตรปลานิลทอง

7.00-8.00

ข่าว-เคารพธงชาติ

07.00-08.00น.

ถ่ายทอดข่าว

8.00-10.00
เบญจพล
หยิบข่าวมาเล่ากันฟัง
2 ชั่วโมง
10.00-11.00 น
โอม-เจี้ยบ
ศิลปะครองรัก

11.00-12.00 น
สาวสองพัน
ทวินวาไรตี้
12.00-13.00 น
นิตยา ทวินวาไรตี้
13.00-15.00 น
เบญจพล
ชุมชนคนลูกทุ่ง
2 ชั่วโมง
15.00-16.00 น
สาวบางปู ฮอมดี้
16.00-17.00 น
สาวสองพันทวินวาไรตี้
17.00-18.00น ลูกทุ่งในอดีต

18.00-18.25น                  
เดินหน้าประเทศไทย
18.30-19.00 เพลงสากล

21.00-02.00น