ตารางเวลา-ออกกาศ
 
เวลาออกอากาศ นักจัดรายการ รายการ
ออกอากาศ


4.00-6.00 วิทย์ สวรรคโลก ข่าวมหาชน
6.00-7.00. สาวย้อข่าวกับสาวย้อ
7.00-8.00

ข่าว-เคารพธงชาติ

07.00-08.00น.

ถ่ายทอดข่าว

8.00-10.00
เบญจพล
หยิบข่าวมาเล่ากันฟัง
2 ชั่วโมง
10.00-11.00 น
ทวินวาไรตี้
สาวสองพีน

11.00-12.00 นข่าววาไรตี้
หนุ่มอีสาน

12.00-13.00 น
กรองแก้วข่าวเที่ยงวัน
13.00-15.00 น
เบญจพล
ชุมชนคนลูกทุ่ง
2 ชั่วโมง
15.00-16.00 นสาวพิมจันทร์ลูกทุ่งกาโน่
16.00-17.00 น
อ.ยอดเรื่องเล่าชาวบ้าน
17.00-18.00น ปลานิลทอง เกษตรแนวใหม่
18.00-18.05เคารพธงชาติ

18.05-19.00น. เพลงสากล

19.00-20.15น
21.00-24.00น
ถ่ายทอดข่าว
รายการสุขภาพดีมีสุข                   พ.ท.ไพโรจน์ พนารินทร์